Historia Warszawy 

    Warszawa - Stolica i największe miasto Polski, usytuowane nad Wisłą w Kotlinie Warszawskiej, 1618 000 mieszkańców. Centrum polityczne, kulturalne, naukowo-oświatowe, wielki ośrodek finansowy i przemysłowy. Gród na Starym Bródnie istniał od X w., później ośrodek grodowy przeniesiony został na skarpę wiślaną. więcej


   Rozmiar: 19068 bajtów
Herb Warszawy
Herbowa syrena warszawska od blisko siedmiu stuleci jest nierozerwalnie związana z miastem, dzieląc jego dobre i złe losy. W swej długiej historii przeszła wiele przeobrażeń – zmieniała swą postać, różne też były formy i funkcje herbu. Nie zmieniły się tylko treść i przesłanie tego symbolu: był on i jest znakiem własnym Warszawy i jej mieszkańców oraz oznaką samorządu miejskiego. Dziś jest szacownym zabytkiem przeszłości, ale i znakiem uczestniczącym we współczesnym życiu miasta. Jest jedną z cenniejszych wartości życia zbiorowego w Warszawie.
Wobec braku jednolitości przedstawień herbu Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy 15 kwietnia 1967 roku zatwierdziło dwa wzory herbu – w wersji uroczystej z koroną królewską nad tarczą herbową i w wersji użytkowej – bez korony. Oba wzory odbiegały od wzoru herbu przyjętego w 1938 roku i przedstawiały zgoła współczesną dziewczynę z rybim ogonem, trzymającą tarczę i miecz.
Dnia 15 sierpnia 1990 roku, w siedemdziesiątą rocznicę bitwy warszawskiej z 1920 roku, na uroczystej sesji Rady Warszawy przywrócony został herb miasta według wzoru z 1938 roku, z królewską koroną wieńczącą tarczę herbową. Powrót do tego wzoru herbu miał dla Warszawy podobne znaczenie jak przywrócenie, krótko przedtem, przez sejm Rzeczypospolitej herbu państwa z czasów Drugiej Rzeczypospolitej – Orła Białego w należnej mu koronie.
Stefan K. Kuczyński Syrena - herb Warszawy

.................................................................................