Sąd

SĄD NAJWYŻSZY - strona www

00-951 Warszawa pl.Krasińskich 2/4/6 tel.530 80 00
I Prezes sekretariat tel.530 82 03
Trybunał Stanu RP sekretariat tel.530 90 60
Biuro Prasowe, Rzecznik Prasowy sekretariat tel.530 82 13
Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sekretariat tel.530 84 49
Wydział I sekretariat tel.530 84 54
Wydział II sekretariat tel.530 84 43
Wydział III sekretariat tel.530 84 32
Izba Cywilna - Prezes seketariat tel.530 85 40
Sekretariat tel.530 85 41
Wydział I sekretariat tel.530 85 13
Wydział II sekretariat tel.530 85 23
Wydział III sekretariat tel.530 85 47
Wydział IV sekretariat tel.530 85 25
Wydział V sekretariat tel.530 85 14
Izba Karna - Prezes sekretariat tel.530 84 14
Sekretariat tel.530 84 15
Wydział I sekretariat tel.530 83 95
Wydział II sekretariat tel.530 84 21
Wydział III sekretariat tel.530 83 93
Wydział IV sekretariat tel.530 83 83
Wydział V sekretariat tel.530 83 81
Izba Wojskowa - Prezes sekretariat tel.530 82 99
Sekretariat tel.530 83 00
Sekretariat apelacyjno-kasacyjny tel.530 83 05
Sekretariat biura nadzoru pozainstancyjnego tel.530 83 12
Biuro orzecznictwa dyrektor sekretariat tel.530 83 27
Kartoteka tel. 530 82 70
Biuro prezydialne dyrektor sekretariat tel.530 82 05
godziny otwarcia : poniedziałek-piątek : 8-16
Sąd Okręgowy - 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 tel.620 03 71
Prezes tel.620 13 57
I Wydział cywilny tel.624 94 64
II Wydział cywilny tel.620 32 53
III Wydział cywilny tel.620 20 31
IV Wydział cywilny tel.620 33 58
V Wydział cywilny-rewizyjny tel.620 13 66
VI Wydział cywilny rodzinny odwoławczy tel.620 13 35
VII Wydział cywilny i rejestrowy tel.620 37 33
VIII Wydział karny tel.620 42 43
IX Wydział karny odwoławczy Warszawa ul.Chopina 1 tel.629 52 62
X Wydział karny odwoławczy Warszawa ul.Chopina 1 tel.520 07 02
XI Wydział penitencjarny Warszawa ul.Chopina 1 tel.625 11 09
XII Wydział pracy tel.624 37 10
XIII Wydział ubezpieczeń społecznych tel.620 31 27
XIV Wydział ubezpieczeń społecznych tel.620 13 64
Centrala Warszawa ul.Kredytowa 3 tel.826 94 64
XV Wydział gospodarczy Warszawa ul.Kredytowa 3 tel.827 51 87
XVI Wydział gospodarczy Warszawa ul.Kredytowa 3 tel.827 25 73
XVII Wydział antymonopolowy Warszawa ul.Kredytowa 3 tel.826 68 17
XVIII Wydział karny tel.620 22 47
XIX Wydział wizytacyjny tel.620 34 13
XX Wydział gospodarczy Warszawa ul.Kredytowa 3 tel.826 95 75
XXI Wydział ubezpieczeń społecznych tel.620 43 67
godziny otwarcia : poniedziałek-piątek : 8-16
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 00-898 Warszawa Al.Solidarności 127 tel.620 03 71
Prezes tel.620 37 34
I Wydział cywilny [Warszawa Wola] tel.624 32 70
III Wydział cywilny [Warszawa Żoliborz] tel.620 13 79
IV Wydział cywilny [Warszawa Ochota] Warszawa ul.Barska 28/30 tel.570 54 43
V Wydział karny [Warszawa Wola] tel.620 36 34
Sekcja wykonawcza tel.620 14 23
VII Wydział karny [Warszawa Żoliborz] tel.620 35 74
Sekcja wykonawcza tel.620 10 50
VIII Wydział karny [Warszawa Ochota] tel.620 13 27
Sekcja wykonawcza tel.652 34 49
IX Wydział rodzinny i nieletnich [Warszawa Wola] tel.620 65 18
XI Wydział rodzinny i nieletnich [Warszawa Żoliborz] tel.620 13 89
XIII Wydział gospodarczy Warszawa ul.Świętokrzyska 12 tel.694 42 67
XIV Wydział gospodarczy Warszawa ul.Świętokrzyska 12
XV Wydział gospodarczy Warszawa ul.Świętokrzyska 12 tel.694 31 24
XVII Wydział gospodarczy-upadłościowy Warszawa ul.Świętokrzyska 12 tel.694 33 63
XVIII Wydział rejestru zastawów Warszawa ul.Barska 28/30 tel.570 55 19
Informacja Krajowego Rejestru Sądowego tel.570 55 58
XIX Wydział KRS tel.570 51 12
XX Wydział KRS tel.570 51 18
XXI Wydział KRS tel.570 51 15
II Wydział grodzki wykroczeniowy [Warszawa Wola] Warszawa ul.Kocjana 3 tel.836 97 20
VI Wydział grodzki wykroczeniowy [Warszawa Żoliborz] Warszawa ul.Kocjana 3 tel.836 96 80
X Wydział grodzki wykroczeniowy [Warszawa Ochota] Warszawa ul.Kocjana 3 tel.836 97 10
godziny otwarcia : poniedziałek-piątek : 8-16
Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia 00-951 Warszawa Al.Solidarności 127 tel.620 03 71
Prezes tel.620 13 33
I Wydział cywilny Warszawa ul.Lipowa 2 tel.828 43 98
II Wydział karny tel.620 39 74
III Wydział rodzinny i nieletnich tel.620 35 37
IV Wydział grodzki wykroczeniowy Warszawa ul.Kocjana 3 tel.836 96 60
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotów 00-951 Warszawa ul.Ogrodowa 51a tel.654 10 50
Prezes tel.624 95 32
I Wydział cywilny tel.620 20 12
II Wydział cywilny tel.624 99 68
III Wydział karny tel.620 13 53
IV Wydział rodzinny i nieletnich tel.620 13 62
V Wydział rodzinny i nieletnich tel.620 25 04
Wydziały Ksiąg Wieczystych Warszawa Al.Solidarności 58 tel.831 20 92
XI Wydział grodzki wykroczeniowy [Mokotów] Warszawa ul.Kocjana 3 tel.836 97 60
XII Wydział grodzki wykroczeniowy [Piaseczno] Warszawa ul.Kocjana 3 tel.836 97 70
Komornik. Rewir III Warszawa ul.Grójecka 114 tel.822 72 64
Komornik. Rewir XIII Warszawa ul.Melomanów 6 tel.840 35 32
Komornik. Rewir XIV Warszawa ul.Rakowiecka 36 tel.606 39 00
Komornik. Rewir XXIV Piaseczno ul.Puławska 32e tel.750 24 07
Sąd Rejonowy dla Warszawy Praga 00-898 Warszawa Al.Solidarności 127 tel.620 03 71
I Wydział cywilny [Praga Północ] tel.620 39 23
II Wydział cywilny [Praga Południe] tel.620 20 21
III Wydział karny [Praga Północ] tel.624 32 46
IV Wydział karny [Praga Południe] tel.620 13 52
V Wydział rodzinny i nieletnich [Praga Północ] tel.620 20 91
VI Wydział rodzinny i nieletnich [Praga Południe] tel.620 13 25
VII Wydział pracy Warszawa Al.Solidarności 127 tel.831 42 75
VIII Wydział pracy Warszawa Al.Solidarności 127 tel.831 42 73
XI Wydział grodzki wykroczeniowy [Praga Północ] Warszawa ul.Kocjana 3 tel.836 97 50
XII Wydział grodzki wykroczeniowy [Praga Południe] Warszawa ul. Kocjana 3 tel.836 97 40
godziny otwarcia : poniedziałek-piątek : 9-16
Sąd Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 00-052 Warszawa ul.Marszałkowska 82
tel.694 42 61
Biuro podawcze tel.694 45 66
XIII Wydział gospodarczy
XIV Wydział gospodarczy tel.826 81 92
XV Wydział gospodarczy tel.553 93 30
XVII Wydział gospodarczy ds. upadłościowych tel.694 33 63
Monitor Sądowy i Gospodarczy punkt tel.694 52 58
godziny otwarcia : poniedziałek-piątek : 8:15-16:15
Naczelny Sąd Administracyjny 00-013 Warszawa ul.Jasna 6 tel.827 60 31
Prezes sekretariat tel.827 79 43
Biuro prezydialne tel.827 94 35
Biuro orzecznictwa tel.827 53 44
Referat socjalny tel.827 63 86
Wydział I tel.827 67 75
Wydział II tel.827 67 20
Wydział III tel.827 77 55
Wydział IV tel.827 30 18
Wydział V tel.827 51 06
Sąd Apelacyjny 02-207 Warszawa pl.Krasińskich 2/4/6tel.530 87 10
Prezes tel.530 87 01
I Wydział cywilny tel.530 88 39
II Wydział karny tel.530 87 74
III Wydział pracy i ubezpieczeń społecznych tel.530 88 05
IV Wydział wizytacji tel.530 87 29
V Wydział lustracyjny Warszawa ul.Chopina 1 tel.628 65 47
Sąd Antymonopolowy Sądu Okręgowego 00-056 Warszawa ul.Kredytowa 3 tel.826 94 64
Przewodniczący tel.826 68 17
godziny otwarcia : poniedziałek-piątek : 9-15:30
Sąd Arbitrażowy Krajowej Izby Gospodarczej 00-074 Warszawa ul.Trębacka 4 tel.827 47 54
godziny otwarcia : poniedziałek-piątek : 8-16
Sąd Polubowny przy Związku Banków Polskich 00-375 Warszawa ul.Smolna 10atel.826 41 31
godziny otwarcia : poniedziałek-piątek : 8-16
Wojskowy Sąd Garnizonowy 00-911 Warszawa ul.Nowowiejska 28 tel.687 57 83
Prezes tel.687 40 70
Dział wykonawczy tel.687 58 43
Krajowa Rada Komornicza 00-031 Warszawa ul.Szpitalna 4 lok.10 tel.827 71 13